Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan van Houbraken

Name:Jan van Houbraken
Name variants:Jean / Joannes / Giovanni van Hoebracken
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Antwerpen
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics AntwerpenDe Violieren1645-00-00 1645-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiereligieuze figuren0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Johannes Tijssenscertain
master of Ignatius Boelaertcertain
master of Jan Claessen, alias: Hans / Johannescertain
master of Jan Franciscus Verschurencertain
pupil of Otto van Veen, alias: Octavius Venius / Veneprobably
pupil of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubensprobably
pupil of Matthias Stom, alias: Stomer / Matteo Tomarprobably
pupil of Frans van Lanckvelt, alias: Francoiscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1477 & S-1478
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 541 & volume 2: 116, 120, 134, 153, 171, 184, 194, 202 & 433

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939)
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
  4. Gozzano, Natalia, 'From Flanders to Sicily: the Network of Flemish Dealers in Italy and the International (Art) Market in the Seventeenth Century', in: De Marchi, Neil & Raux, Sophie (eds.) Moving Pictures: Intra-European Trade in Images, 16th-18th Centuries, [Studies in European Urban History, 1100-1800 34], Turnhout: Brepols (2014)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: