Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Arnold Houbraken

Name:Arnold Houbraken
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Amsterdam
Father:Jan Jansz. Houbraken (? - 1676)
Mother:Truycken Aertsdr. Gudde (? - 1679)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen name Philaléthes0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationMennonite0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Salomon van Til
portrayed Govert Bidloo
Education and training
master of Matthys Balencertain
master of Jacob Zeeuscertain
master of Adriaan van der Burgcertain
pupil of Johannes de Haencertain
pupil of Willem van Drielenburgcertain
pupil of Jacobus Jacquesz Levecqcertain
pupil of Samuel Dircksz van Hoogstratencertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Scheltema, P., 'Namen der schilders, die in de eerste helft der achttiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam V, Amsterdam: Scheltema (1863), pp. 65-83, 72
 5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 7. Lots, J.J.F., 'De familie Houbraken uit Dordrecht en haar voorgeslacht', Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 65 (oktober 2010), pp. 499-507
 8. Buvelot, Quentin, 'A newly discovered letter to Arnold Houbraken on the life of Paulus Potter', The Burlington Magazine 157 (2015), pp. 92-95
 9. Veth, G.A., 'Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 7 (1889), pp. 298-311, 299-302
 10. Zeeus, Jakob, De wolf in 't schaepsvel (ed. Van de Watering, C.W.), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink (1963). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/zeeu001wolf01_01/>, 8
 11. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 12. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: