Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Horatius de Hooch

Name:Horatius de Hooch
Gender:male
Born:
Died: after
Father:Carel Cornelisz. de Hooch, alias: Charles de Hooch (? - 1638)
Mother:Claesgen van Thiel (? - 1671)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinezeegezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U034a003: akte 483 (21-4-1655), U034a004: akte 275 (1-3-1659 ) & U054a003: akte 179 (22-6-1671)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 452
  3. Bok, Marten Jan, 'Koeckkoeck, hoornbeest', Kunstschrift 35-1 (1991), pp. 8
  4. Blankert, Albert, 'Terug naar Charles de Hooch alsmede over het raadsel van het geniaal ‘rapen'', in: Dumas, Charles, Kosten, Jan, Sluijter, Eric Jan & Sluijter-Seijffert, Nicolette C. (eds.) Liber Amicorum Marijke de Kinkelder. Collegiale bijdragen over landschappen, marines en architectuur, Den Haag: (2013), pp. 41-48, 43
  5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  6. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht)
  7. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)

Metadata