Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerard Hoet I

Name:Gerard Hoet
Gender:male
Born:Zaltbommel
Died:Den Haag
Father:Mozes Hoet (? - ca. 1669)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Johannes Georgius Graevius, alias: Greffe; Gräve; Grew
portrayed Johannes Commelin
Education and training
master of Gerard Hoet IIcertain
master of Hendrick Jacob Hoetcertain
master of Nicolaas van Ravesteyn IIprobably
master of Jan van Bunnick, alias: Johancertain
pupil of Mozes Hoetcertain
pupil of Warnard van Ryzen, alias: Werner of Wernherus van Rijzencertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 99: 609 (2-5-1688)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U076a002: 75 (1-3-1694 ), U151a001: 198 (27-7-1715) & U151a002: 99 (22-9-1717 )
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 239-242

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 224
 3. Schipper, P.W., 'Bommels kleine meesters van groot talent (omstreeks 1650-1750)', Tussen de Voorn en Loevestein. Tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard 32 (november 1996), pp. 3-12, (themanummer: Schilderkunst in de Bommelerwaard)
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 6. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 7. Bierens de Haan, Johan Carel & Ekkart, Rudi (eds.) Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, Zwolle: Waanders (2002)
 8. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 10. Van der Veen, Jaap, 'De Amsterdamse kunstmarkt en de schilderijaankopen voor Peter de Grote', in: Kistemaker, Renée, Kopaneva, Natalja & Overbeek, Annemiek (eds.) Peter de Grote en Holland: culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (1996), pp. 132-139

Metadata

Last update: