Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Haring van Harinxma thoe Heeg

Name:Haring van Harinxma thoe Heeg
Name variants:Haringus ab Harinxma
Gender:male
Born:Doesburg
Died:Heeg
Father:Douwe van Harinxma (1568 - 1639)
Mother:Machteld van Dunnewold (1584 - 1639)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoNon Marte, sed Arte1625-04-04 1625-04-04
Religion DenominationReformed1628-03-30 1628-03-30
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Geertruida van Quadt
portrayed Hendrik Casimir van Nassau-Dietz I
portrayed by Wybrand Simonsz. de Geest
Business
is employee of Willem Frederik van Nassau-Dietz

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Moes, E.W., 'Pieter de Ring', Oud-Holland 6 (1888), pp. 175-181
  3. Bakker, Piet, De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers; Leeuwarden: Fries Museum (2008), 72, 91-92 & 183
  4. Moser, Nelleke, 'De kapitein in zijn labyrint Het veelzijdige schrijverschap van Haring van Harinxma (1604-1669)', De zeventiende eeuw 20 (2004), pp. 143-159. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200401_01/_zev001200401_01_0012.php>
  5. Van Sminia, H.B., 'Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg', De Vrije Fries 8 (1859), pp. 82-88

Metadata

Last update: