Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hessel Gerritsz.

Name:Hessel Gerritsz.
Gender:male
Born:Assum (Uitgeest) circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurkastelen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Thomas Pietersz Baart
is employee of Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius
Education and training
master of Jan Vingboons, alias: Johannes Vingboonscertain
pupil of Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesiuscertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 429: 228, 666: 70 (Puiboek) & 989

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 13, Leipzig: Engelmann (1920)
 3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 233-234
 4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
 5. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 251
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 52, München-Leipzig: Saur (2006)
 7. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 108-109
 8. Van Diepen, A., 'Thomas Pietersz. Baert, boekdrukker in de Langestraat', in: Van der Eerden, P.C., Kaptein, H. & Van Diepen, A. (eds.) Artistiek en ambachtelijk: architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw, Hilversum: Verloren (1993), pp. 79-86, 84
 9. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 11. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 144

Metadata

Last update: