Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan Pellicorne de jonge

Name:Johan Pellicorne
Gender:male
Born:Leiden circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis van Poelenburch
portrayed by Rembrandt Harmensz. van Rijn
Friendship
assisted at marriage Jeremias van Collen, alias: Keulen

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 431: 25, 453: 391 & 1100A: 104

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 2: 645
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 32616 & 234756
  3. Van Houten, E., Geschied-bouwkundige beschrijvingen behorende bij het grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon, Amsterdam: Stadsdrukkerij (1962)

Metadata

Last update: