Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartholomeus Floquet

Name:Bartholomeus Floquet
Name variants:Bartholomy Flocquet
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Wenen
Father:Paulus Floquet (1609 - 1667)
Mother:Elisabeth van Horenbeeck (1609 - 1675)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Elias van den Broeck
Business
has business relation with Jan Peeters I, alias: Joannes / Johannes
is employer of Elias van den Broeck
Education and training
master of Joannes Saucie, alias: Jan Saucecertain
Friendship
witnessed baptism of NN Edelinck

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 9: 88 (9-12-1667), volume 9: 223 (3-10-1669), volume 9: 313 (26-6-1671), volume 10: 24 (10-11-1674), volume 10: 95 (9-1-1676), volume 11: 433-434 (23-12-1686), volume 12: 28-29 (12-5-1690), volume 12: 33-34 (12-6-1690) & volume 12: 232-234 (31-10-1692)
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1350 & S-1351
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 361, 368, 397, 520 & 545

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
  3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 1145
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 41, München-Leipzig: Saur (2004)
  5. Rooses, Max, Vijftig meesterwerken van Antoon Van Dijck : in photogravure afgebeeld naar de schilderijen tentoongesteld te Antwerpen in 1899 ; beschreven, historisch toegelicht en ment eene levenschets van den kunstenaar voorzien, Amsterdam: uitgevers-maatschappij "Elsevier" (1900). <URL: https://archive.org/details/vijftigmeesterwe00roos/page/n5>, 34
  6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)

Metadata

Last update: