Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Rudolf Wetstein

Name:Rudolf Wetstein
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Hendrik Wetstein (1649 - 1726)
Mother:Agata Ernsthuijs (1650 - 1695)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
predecessor in business of Hendrik Floris Wetstein
Education and training
master of Johannes Broedelet, alias: Jeancertain
Housing
bought a house from Pierre Huguetan, alias: Pieter

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 17: 434, 47: 291, 69: 57, 94, 121, 156, 200, 215, 227, 298 & 360, 110: 664, 163: 143, 537: 207 & 1049: 47vo & 55vo
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 7964: 287 (26-6-1714) & 8302: 37

Secondary sources

  1. Van Hoogstraten, David, Brouërius van Nidek, Matthaeus & Schuer, Jan Lodewyk (eds.) Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig woorden-boek (10 vols.), Amsterdam: Brunel, Wetsteins, Waesberge, de Coup, Humbert; Utrecht: Willem van de Water; Leyden: Samuel Luchtmans; 's Gravenhage: De weduwe A. Moetjes, van Dole, Vaillant (1725-1733), volume 10: 58
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 903; 911 e.v.; 1460-1461
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume IV: 174,176

Metadata

Last update: