Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peter Schut

Name:Peter Schut
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Mechelen buried on
Father:Willem Schut (? - 1613)
Mother:Susanna Schernille (? - 1644)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Dierk Coolscertain

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 4: 110 & volume 4: 277
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 25, 31 & 65

Secondary sources

  1. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 570 & 757
  2. Cuypers d'Alsingen, Joseph Ferdinand & Van den Eynde, Rombaut, Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, Gods-huysen, gilden, publieke plaetsen, met de fondatien, patronaetschappen, ende voorrechten, daer aen klevende. (2 vols.), Brussel: J.B. Jorez (1770), volume 1: 358
  3. Wilmers, Gertrude, Cornelis Schut (1597-1655). A Flemish Painter of the High Baroque, s.l.: Brepols (1996)

Metadata