Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dominicus Wouters

Name:Dominicus Wouters
Gender:male
Born:
Died:Antwerpen
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
witnessed baptism of Marie van der Lamen

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 4: 29
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 369

Secondary sources

  1. Van Lerius, Th., Biographies d' artistes Anversois (ed. Genard, P.), Antwerpen: P. Kockx; Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste (1880-1881), volume 2: 362
  2. Visschers, P., 'Twee tafereelen van Wenceslaus Coeberger en Geeraert Zegers', De Vlaemsche School 4 (1858), pp. 42-43. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_vla010185801_01/_vla010185801_01_0023.php>

Metadata

Last update: