Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Harmensz. Krul

Name:Jan Harmensz. Krul
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam
Father:Harmen Jansz Krul (1576 - ?)
Mother:Maritje Simons (1566 - 1603)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoGedenck te sterven0000-00-00 0000-00-00
Membership chamber of rethorics AmsterdamDe Eglantier0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Rembrandt Harmensz. van Rijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 764: 43
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 123 (09-09-1645)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 556-558
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 155
  3. Wijngaards, N., Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis, Zwolle: Tjeenk Willink (1964)

Metadata

Last update: