Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Danckerts de Ry

Name:Pieter Danckerts de Ry
Name variants:Peter Danckerse de Rij
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Rudininkai
Father:Cornelis Cornelisz. Danckerts, alias: Danckerts de Rij (1561 - 1634)
Mother:Oede Dircksdr. Seijl, alias: Odilia (? - 1651)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Paulus Jansz Moreelseprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 249-253

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Van der Veen, Jaap, 'Danckerts en Zonen. Prentuitgevers, plaatsnijders en kunstverkopers te Amsterdam, ca. 1625-1700', in: Kolfin, Elmer & Van der Veen, Jaap (eds.) Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers (2011), pp. 58-119
  4. Kruimel, H.L., 'Proeve eener genealogie van het uitgestorven Amsterdamsche geslacht Danckerts (Danckerts de Ry)', Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek 2 (1940), pp. 97-100, 131-136, 145-148, 176-180, 204-209, 250-254, 282-284
  5. Noldus, Badeloch, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, [Architectura Moderna 2], Turnhout: Brepols Publishers (2004)
  6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 24, München-Leipzig: Saur (2000)
  7. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Eric Nicolai, Paulus Moreelse (1571-1638) (2 vols.), s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden)
  8. Middelkoop, Norbert (ed.) Kopstukken, Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (2002)

Metadata

Last update: