Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Danckerts I

Name:Cornelis Danckerts
Name variants:van Sevenhoven
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Danckert Cornelisz. Danckerts (1580 - ca. 1619)
Mother:Lysbeth Jans Cranendonck (1586 - 1663)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jacob van Sandrartcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 765: 11

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 167-168 & volume 2: 1251
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 24, München-Leipzig: Saur (2000)
  6. Dudok van Heel, S.A.C., 'Jan Vos (1610-1667)', Jaarboek Amstelodamum 72 (1980), pp. 23-43, 42
  7. Van Eeghen, P., 'Een fatale vrouw', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 15 (1961), pp. 179-211, 211

Metadata

Last update: