Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wilhelm Harmens Geest

Name:Wilhelm Harmens Geest
Name variants:Willem
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Primary sources

  1. Tresoar, Leeuwarden: DTB-registers provincie Friesland (toegangsnummer 28)

Secondary sources

  1. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 194
  2. Kossmann, E.F, 'De Amsterdamsche toneelspeelers 1638 tot 1700', in: E.F. Kossmann (ed.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: (1915), pp. 91-122. <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 112
  3. Breuker, Ph.H., 'Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870', in: Hoekema, C.P., Karstkarel, P. & Breuker, Ph.H., Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij (1980), pp. 171-208, 189
  4. Botke, IJntke & Huisman, Gerda C., 'Boeken maken de man. Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest, schilder, schrijver en toneelspeler', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), pp. 51-68. <URL: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa008200601_01/_jaa008200601_01_0003.php>

Metadata

Deprecated URIs

Last update: