Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Timan Arentsz. Cracht

Name:Timan Arentsz. Cracht
Name variants:Timaro of Timon of Thyman Craft
Gender:male
Born:Wormer circa
Died:Den Haag between and
Father:Arent Craft (? - 1600)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamentstads- en familiewapens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelis Schut
Education and training
master of Abraham Hendricksz. van Beijerencertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 22, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
  5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  6. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus IV', Oud-Holland 9 (1891), pp. 137-149, 147-148

Metadata

Last update: