Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Leendert van der Cooghen

Name:Leendert van der Cooghen
Name variants:Kogen
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem buried on
Father:N.N. van der Cooghen (? - ?)
Mother:N.N. van Beresteyn (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jacob Jordaens I, alias: Jacques Jordaenscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 350-354

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Hall, H., 'Biografische aantekeningen', Oud-Holland 71 (1956), pp. 116, 171-172
  3. Van Hees, C.A., 'Nadere gegevens omtrent de Haarlemse vrienden Leendert van der Cooghen en Cornelis Bega', Oud-Holland 71 (1956), pp. 243-244
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 21, München-Leipzig: Saur (1999)
  7. Dudok van Heel, S.A.C., 'De kunstverzamelingen van Lennep met de Arundel-tekeningen', Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), pp. 137-148. <URL: https://www.amstelodamum.nl/archieven/?mivast=2601&mizig=412&miadt=2601&miaet=14&micode=GA-1975&minr=812799&miview=ldt>
  8. Van Lennep, Frank, Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht Van Lennep (1093-1900), Amsterdam: De Bussy (1900). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000015535>, 9
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: