Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Leendert van der Cooghen

Name:Leendert van der Cooghen
Name variants:Kogen
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem buried on
Father:N.N. van der Cooghen (? - ?)
Mother:N.N. van Beresteyn (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jacob Jordaens I, alias: Jacques Jordaenscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 350-354

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Hall, H., 'Biografische aantekeningen', Oud-Holland 71 (1956), pp. 116, 171-172
  3. Van Hees, C.A., 'Nadere gegevens omtrent de Haarlemse vrienden Leendert van der Cooghen en Cornelis Bega', Oud-Holland 71 (1956), pp. 243-244
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 21, München-Leipzig: Saur (1999)
  7. Dudok van Heel, S.A.C., 'De kunstverzamelingen van Lennep met de Arundel-tekeningen', Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), pp. 137-148. <URL: https://www.amstelodamum.nl/archieven/?mivast=2601&mizig=412&miadt=2601&miaet=14&micode=GA-1975&minr=812799&miview=ldt>
  8. Van Lennep, Frank, Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht Van Lennep (1093-1900), Amsterdam: De Bussy (1900). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000015535>, 9
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: