Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gregorius de Coninck

Name:Gregorius de Coninck
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Amsterdam after
Father:Andries de Coninck (? - 1659)
Mother:Christina Benedetti (? - 1658)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Eikenboom0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
tennant of Melchior de Gré, alias: Melsen de Grée / de Gra

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 11: 48-49 (19-12-1680)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1163: 294
 3. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1246
 4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 362, 368, 478

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912), 299
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 21, Leipzig: Engelmann (1927), 267
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 20, München-Leipzig: Saur (1998)
 5. Van de Schoor, Henk, 'Bentvueghel signatures in Santa Costanza in Rome', Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 38 (1976), pp. 77-86, 81 (1660)
 6. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952), 113, 134
 7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003), 65

Metadata

Deprecated URIs

Last update: