Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

David Colijns

Name:David Colijns
Name variants:Colyn
Gender:male
Born:Rotterdam circa
Died:Amsterdam
Father:Crispiaen Colyn (1547 - 1618)
Mother:Lijsken Engelbertsdr. (? - 1599)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth2000--1631-00-00 1631-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Paul Vredeman de Vries, alias: Paulus
collaborated with Govert Camphuysen (II), alias: Godefridus Camphuijsen
collaborated with Jan Andriesen Spangaert, alias: Jan Jansen / Joan Spanjaert / Spansaardt
Education and training
master of Theodosius Nyendorpcertain
master of Salomon (de) Koninck, alias: Coninckcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1055: 158v (1665-02-18)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Extraordinaris (Toegangsnummer 5044), 281: 53v (1650-1654)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 321

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  3. Battjes, H., 'Het netwerk van Hendrik de Keyser, rederijker en lootjesverkoper', Jaarboek Amstelodamum 99 (2007), pp. 80-133, 101-103
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 20, München-Leipzig: Saur (1998)
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)
  7. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)

Metadata

Last update: