Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Heyndrix Centen

Name:Dirck Heyndrix Centen
Name variants:Teodoro da Herrico / Dirck Hendricksz.
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Hendrick Centen (? - 1567)
Mother:Mary Dircksdr. (? - 1567)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Aert Mijtens, alias: Arnold / Rinaldo Mytens / Rinaldo Fiammingo

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008), 185-186 & 397 (double entry)
  2. Van Eeghen, I.H., 'Dirck Hendricksz Centen in “De Tiber Van Rome” en Abraham Vinck in “Limborch”', Maandblad Amstelodamum 67 (1980), pp. 31-35
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923), 379-380
  4. Devisscher, Hans (ed.) Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel: Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten; Gent: Snoeck-Decaju (1995)
  5. Osnabrugge, Marije Geertruida Cornelia, Netherlandish immigrant painters in Naples (1575-1654): Aert Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick de Somer and Matthias Stom, s.l.: s.n. (2015), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 18-10 & 169 (21-6-1592)
  6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  8. Vargas, Carmela, Teodoro d'Errico: la maniera fiamminga nel Viceregno, Napoli: Electa Napoli (1988)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: