Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan (van de) Cappelle

Name:Jan (van de) Cappelle
Name variants:Johannes van de Capelle
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Francois van de Cappelle (? - 1640)
Mother:Anneken Mariaens (? - 1640)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinezeegezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Clement de Jonghe
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 471: 36 (26-02-1653 Ondertrouw)
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 283

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 16, München-Leipzig: Saur (1997)
  3. Laurentius, F., Clement de Jonghe (ca. 1624-1677), kunstverkoper in de Gouden Eeuw, Houten: (2010), 10
  4. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 71
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. Kelch, Jan, Studien zu Simon de Vlieger als Marinemaler, Berlin: s.n. (1971), (Inaugural-Dissertation Berlin)
  7. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
  8. Bredius, A., 'De schilder Johannes van Cappelle', Oud-Holland 10 (1892), pp. 26-40

Metadata

Last update: