Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob van Bunnick

Name:Jacob van Bunnick
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Utrecht between and
Father:NN van Bunnick (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Militairveldslagen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairruiters0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Karl I. Ludwig von der Pfalz
Business
is employee of Carlo Maratti, alias: Maratta / Marrata / Marrati

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 341 (sub Johan van Bunnik)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 15, München-Leipzig: Saur (1997)
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  6. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)

Metadata

Last update: