Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz in de Harp

Name:Jan Jansz in de Harp
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam between and
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 429: 221
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der zaken van de voormalige weeskamer (toegangsnummer 5073), 785: 226v-227 (22-3-1606 scan nr 231)

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 162
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 194
  3. Kossmann, E.F, 'De Amsterdamsche toneelspeelers 1638 tot 1700', in: E.F. Kossmann (ed.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: (1915), pp. 91-122. <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 93
  4. Erenstein, R.L. (ed.) Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam: Amsterdam University Press (1996), 207

Metadata

Deprecated URIs

Last update: