Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis de Bruyn

Name:Cornelis de Bruyn
Name variants:Cornelis de Bruijn
Gender:male
Born:Den Haag between and
Died:Utrecht between and
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting StillevenIndonesische vruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Godfried Kneller, alias: Gottfried of Sir Godfrey Kneller
Education and training
pupil of Theodoor Cornelisz van der Schuer, alias: Theodorus vander Schuurcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
  4. Drijvers, Jan Willem, De Hond, Jan & Sancisi-Weerdenburg, Heleen (eds.) "Ik hadde de nieusgierigheid" : de reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727), [Mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux" 31], Leiden: Ex Oriente Lux; Leuven: Peeters (1997)
  5. De Loos-Haaxman, J., De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders (2 vols.), Leiden: Sijthof (1942)
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: