Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Jansz. ter Brugghen

Name:Hendrick Jansz. ter Brugghen
Gender:male
Born:Den Haag
Died:Utrecht
Father:Jan Egbertsz ter Brugghen (1561 - 1626)
Mother:Feijsgen Dircx (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Abraham Bloemaertcertain
Friendship
travelling-companion of Thyman van Galen
travelling-companion of Francois van Knibbergen, alias: Frans van Knypbergen
travelling-companion of Michiel Ariensz van de Sande

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 91: 328 (15-10-1616)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 133-136

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Schuckman, Christiaan, 'Did Hendrick ter Brugghen revisit Italy? Notes from an unknown manuscript by Cornelis de Bie', Hoogsteder-Naumann Mercury 4 (1986), pp. 7
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
 5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 8. Nicolson, Benedict, Hendrick Terbrugghen, The Hague: Nijhoff (1958)
 9. Nicolson, Benedict, The international Caravaggesque Movement, London: Phaidon Press (1979)
 10. Bok, Marten Jan & Kobayashi, Yoriko, 'New data on Hendrick ter Brugghen', Hoogsteder-Naumann Mercury 1 (1985), pp. 7-34. <URL: http://www.artwis.com/articles/new-data-on-hendrick-ter-brugghen/>
 11. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus IV', Oud-Holland 9 (1891), pp. 137-149, 149
 12. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus IV', Oud-Holland 9 (1891), pp. 137-149, 149
 13. Huys Janssen, Paul, 'Nieuws over Lumen Portengen; een attestatie uit 1639', Oud Holland 102 (1988), pp. 247-248

Metadata

Last update: