Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerrit Jansz. van Bronchorst

Name:Gerrit Jansz. van Bronchorst
Name variants:Gerardo van Bronchorst
Gender:male
Born: circa
Died:Utrecht buried on
Father:Jan Gerritsz. van Bronchorst (1603 - 1661)
Mother:Lijntgen Jans van Noort (? - 1677)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1667-01-05 1667-01-05
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jan Gerritsz. van Bronchorstcertain
pupil of Cornelis van Poelenburchprobably
Friendship
travelling-companion of Jan Jansz. van Bronchorst, alias: Johannes van Bronchorst

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), (1-4-1673) & 98: 396 (28-4-1667)
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Nederlands hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad (toegangsnummer 746), 410: 50 (5-1-1667)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)
  4. Verhoef, Denis, 'De familieboom van ‘Andryes Jacobs ons overgrootvader’ (van Cootwijck, van Doorn, van Leeuwen, van Praet). Een briefje in de papieren van Mr. Johan van Cootwijck te Utrecht', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 133 (2016), pp. 12-42, 35-36
  5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  6. Döring, Thomas, Studien zur Künstlerfamilie van Bronchorst: Jan Gerritz. (ca. 1603 - 1661), Johannes (1627 - 1656) und Gerrit van Bronchorst (ca. 1636 - 1673) in Utrecht und Amsterdam, Alfter: VDG (1993), (Diss. Univ. Bonn 1989)
  7. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)

Metadata

Last update: