Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Moerentorf

Name:Jan Moerentorf
Name variants:Johannes Mourentorf | Moretus
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen
Father:Jacques Moerentorf (? - 1558)
Mother:Adriana Gras (1514 - 1598)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubens
Publishing and printing
bought typographical material from Franciscus Raphelengius (II)

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten, [Bibliotheca bibliographica neerlandica 6], Nieuwkoop: B. de Graaf (1974), 414
  2. Van der Straelen, J.B., Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, koninglyken aerts-boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene geslagt-lyste der familie Mouretorff alias Moretus. Alles met groote moeyte en neerstigheyd uyt oorspronkelyke stukken en bewysbare bescheeden verzameld en opgesteld en met historische aenteekeningen en wapens verrykt en opgehelderd (ed. Moons-van der Straelen, P.Th.), Antwerpen: P.E. Janssens (1858)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: