Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Daniël van Breen

Name:Daniël van Breen
Gender:male
Born:Middelburg
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Evert Symonsz. Hamersvelt
collaborated with Salomon Rogiers, alias: Rogerus
Business
has business relation with Michiel Comans II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 456: 216 & 470: 223

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Thiel, P.J.J., 'Michiel van Musscher's vroegste werk naar aanleiding van zijn portret van het echtpaar Coman', Bulletin van het Rijksmuseum 17 (1969), pp. 3-36
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
  4. Van Kretschmar, F.G.L.O. & Dudok van Heel, S.A.C., 'Twee babbelstukken ontraadseld (van der Stel en Stoopendaal): Kunstverzamelingen als sleutel tot identificatie', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 34 (1980), pp. 142-176
  5. Van Eeghen, I.H., 'Daniel van Breen, 'schriftsnijder' te Amsterdam, en Beverwijk', Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 77 (1990), pp. 52-57. <URL: https://amstelodamum-archief.nl/resources/1990_mb_77.pdf>
  6. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
  7. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 265
  8. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 323-324
  9. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996)

Metadata

Last update: