Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Mortier I

Name:Pieter Mortier
Name variants:Pierre Mortier
Gender:male
Born:Leiden baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Pierre Mortier (? - ?)
Mother:Anna Boot (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business conflict with Gerard Leendertsz. Valck, alias: Gerrit Leendertsz. Valck
has business relation with Gerard Leendertsz. Valck, alias: Gerrit Leendertsz. Valck
has business relation with Jean Henry Huguetan Gyldensteen
has business relation with Marc Huguetan
has business relation with Pierre Huguetan, alias: Pieter
has business relation with Pieter Pieters Boeteman
has business relation with Pierre Huguetan, alias: Pieter
has business relation with Jean Henry Huguetan Gyldensteen
has business relation with Marc Huguetan
is employer of David van der Plaes, alias: David van der Plas
is employer of Jacobus de Later
Publishing and printing
buys / inherits stock from Frederik de Wit

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 523: 164
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 229-231

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 430-444 & volume 2: 1390-1392
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume III: 174, 256-265
  4. Van Eeghen, I.H., 'Europese ‘libraires’: de gebroeders Huguetan in Amsterdam (1686-1705)', Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw 53/54 (1982), pp. 1-19. <URL: http://www.dbnl.org/tekst/_doc003198201_01/_doc003198201_01_0001.php>, 4
  5. Moes, E.W., 'Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders II : Jacob de Later werkzaam voor Pieter Mortier', Oud-Holland 17 (1899), pp. 120-123. <URL: https://www.jstor.org/stable/42717786>

Metadata

Last update: