Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Dircksz Both

Name:Jan Dircksz Both
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht
Father:Dirk Joriaensz. Both (? - 1664)
Mother:Anna Schinkels (? - 1634)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Willem de Heusch, alias: Guilliam de Heuschcertain
master of Hendrick Verschuringcertain
master of Barend Bispinck, alias: Bisbinckcertain
pupil of Abraham Bloemaertdisputed
Housing
shared a house / rooms with Jan Jansz. van Causteren
shared a house / rooms with Hendrik Brant
shared a house / rooms with Andries Dircksz. Both

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 123: 486 (9-8-1652)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U017a004: 306-307v, 308-309v (3-4-1644)
 3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Klapper op de overluidingen ten Dom bij overlijden, 1562-1751 (Domkapittel te Utrecht, toegangsnummer 216, inventarisnummer 702), (30-7-1652)
 4. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
 5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 114-117

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Waddingham, Malcolm R., 'Andries en Jan Both in France and Italy', Paragone n.s.15 (1964), pp. N.171, 13-43
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 13, München-Leipzig: Saur (1996)
 6. Burke, James D., Jan Both. Paintings, Drawings and Prints, New York: Garland (1976)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 9. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)

Metadata

Last update: