Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Sweerts

Name:Cornelis Sweerts
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Maarssen
Father:Hieronymus Sweerts (1629 - 1696)
Mother:Anna Danckerts (1641 - 1672)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Jan Maurits Quinckhard
portrayed by Adriaen Barents Foolio, alias: Foly | Foelie

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 530: 84

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 1003-1004
  2. F.d.J.d.J., 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 41 (1955), pp. 383-393
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 812-813
  4. V., Joh. Hendr., 'Is de schilder A. Foolio een Nederlander?', De Navorscher 31 (1881), pp. 456-458
  5. 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 14 (1924), pp. 394-404

Metadata

Deprecated URIs

Last update: