Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Sickesz. Zoet

Name:Jan Sickesz. Zoet
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Sicke Minnesz. (ca. 1561 - 1624)
Mother:Aeltje Jans (? - 1633)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jacob Willems van Meurs, alias: Jacobus
collaborated with Dirck Jansz Kleerbesem
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 4: 310 (7-3-1610), 440: 135 (29-1-1633), 685: 361 (12-10-1663) & 1160: 146 (16-1-1674)
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 98, 119, 213-214
  3. Ordinaris dingsdaeghse courante, Amsterdam: Joost Broersz , 2 (23-3-1649)
  4. British Museum, London: Collection, 1864,0813.41 (1649)

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 200
  3. Kossmann, E.F, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1915). <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 98
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 723-724
  5. Lambour, Ruud, 'Jan Zoet, Amsterdammer (1610-1674): zijn afkomst en herbergen herzien', Maandblad Amstelodamum 101 (2014), pp. 115-133

Metadata

Deprecated URIs

Last update: