Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Franciscus van den Enden

Name:Franciscus van den Enden
Name variants:Francois van den Eijnde | Francisco van den Ende | Affinius
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Parijs
Father:Joannes van den Ende (? - 1605)
Mother:Barbara Janssens (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen nameEen liefhebber van alle der welbevoeghde borgeren0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Baruch Spinoza, alias: Benedictus de Spinozacertain
Housing
employed as domestic servant Altie Lucas
landlord of Leendert Cornelisz. van Beijeren

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 480-481
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 220-221
  3. Bredius, A. & De Roever, N., 'Rembrandt, nieuwe bijdragen tot zijne levensgeschiedenis', Oud-Holland 5 (1887), pp. 210-239, 238
  4. Depauw, Carl, Luijten, Ger & Duverger, Erik, Antoon van Dyck en de prentkunst, Antwerpen: Open Rijksmuseum (1999)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: