Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wybrandus de Geest

Name:Wybrandus de Geest
Gender:male
Born:Leeuwarden after
Died:Culemborg
Father:Julius de Geest (ca. 1639 - 1699)
Mother:Brigitta Bolten (? - 1699)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Anthonie (de) Coxie, alias: Jan Anthonie de Coxiecertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 438-439
  2. Botke, IJntke & Huisman, Gerda C., 'Boeken maken de man. Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest, schilder, schrijver en toneelspeler', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), pp. 51-68. <URL: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa008200601_01/_jaa008200601_01_0003.php>
  3. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)

Metadata

Last update: