University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8815
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dood van Julius Caesar
  2. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 176:12:0 (176.6) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit Rekenboek 1737/38