University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8773
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. SCIPIO
  2. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 346:0:0 (346) guilders
Notes:
  1. Zie hierover brief van J. Elias aan B. Huydecoper, d.d. 20 december 1736 (Ett, p. 48): “Gy hebt zekerlyk Scipio van P. Zweerts ontvangen. dit stuk is voorleden zaturdag [= 15 dec.] voor de eerste reize vertoond”. In de Boeken is dit een ongedateerde post tussen die van 17 en 22 december 1736