University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8457
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Herodes en Mariamne4
  2. Belachelijke jonker
Revenue: 566:0:0 (566) guilders
Notes:
  1. Eerste spel uit J. Elias, brief van 5 september 1733 (Ett, 'Verjaard briefgeheim', p. 35), was dit stuk maandag 24 augustus 1733 “afgeroepen” (dus aangekondigd) voor doonderdag 27 augusuts 1733, maar moest men, wegens indispositie van een actrice, op woensdag “Cato in de plaats affigeeren”; 'Herodes' werd echter alsnog gespeeld met een andere actrice. Zie ook Van Effen, 'Hollandsche Spectator', nr. 207 (19-10-1733), p. 136 (ed. J. de Kruif)
  2. Tweede spel uit Lootjesboek II