University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7912
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Brittannicus
  2. Onbestorven weeuwtje
Revenue: 485:2:0 (485.1) guilders
Notes:
  1. Volgens HA 318: “beide in ’t Fransch” (tweede spel niet in Boeken). De voorstellingen van 12, 19 en 26 augustus en 2 en 9 september 1727 werden, in het Frans, gegeven door “de Fransche Comedianten” uit Den Haag (en staan niet in het ‘Speelplan’ dat Lieffering, p. 336 (en volgende), vanaf 1727 van de Haagse troep geeft). Van de inkomsten van de Franstalige voorstellingen zou de helft naar de Franse troep gaan en het restant als gebruikelijk worden verdeeld. Met de verdeling werd echter volgens Huydecoper gerommeld. Over de ruzie rond het optreden van de Franse troep en de financiële perikelen: Huydecoper, ‘Journaal’; Bijlage II, p. 73