University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6868
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Amphitrion
  2. De wiskunstenaars
Revenue: 246:9:0 (246.45) guilders
Notes:
  1. Blijkens HA 319 [2] trad op de avonden van 25 en 28 mei 1716 op “een Fransche Turk, die verwonderlyke kunsten doet, Grimaldi genoemd. heeft echter maar opgebragt 246:9 en 171:2”