University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5862
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke
  2. Verloren schildwacht
Revenue: 185:18:0 (185.9) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318