University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5839
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. ENEAS EN TURNUS
  2. De stiefmoer
Revenue: 274:5:0 (274.25) guilders
Notes:
  1. Hoewel Worp (hs.) de première van 'Eneas en Turnus' al op 12 April 1703 (zie noot aldaar) had gezet, geeft hij ook deze opvoering als première aan. In de lijst van opvoeringen van Eneas en Turnus in HA 318 is dit de eerste