University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5445
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Cinna
  2. De huwelijke staat
Revenue: 671:13:0 (671.65) guilders
Notes:
  1. HA 318 geeft als recette 666:13 (= f 571:03 feitelijke recette + f 95 van de stadhouder van Friesland; zie HA 319 [2]: “Is de stadhouder van vriesland geweest [...] en heeft betaald 2. Decemb. extraord. door d. Hr. Alstorphius, 19. Dukaten 95:-”; deze gift wordt in de Boeken op 2 december 1700 verrekend. De hier in de Boeken gegeven f 671:13 = f 571:03 feitelijke recette + f 100 van de keurprins van Brandenburg: zie recette en noot bij 3 november 1700