University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5443
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke
  2. Belachelijke jonker
Revenue: 438:3:0 (438.15) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318 en HA 319 [2]
  2. HA 318 geeft als recette 538:03 (= f 438:03 feitelijke recette + f 100 van de keurprins; zie HA 319 [2]: “Is de Keurprins van Brandenburg geweest by ’t vertoonen van d’Ingebeelde zieke, en Belagchel. Jonker. op woensdag den 3. November. -- ? 438:3 en heeft daarvoor extraordinair betaald 20. dukaten ? 100:-”. In de Boeken wordt deze f 100 opgeteld bij de recette van 6 november 1700