University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4912
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Nicomedes
  2. Hoofse juffers
Revenue: 114:0:0 (114) guilders
Notes:
  1. Deze speeldag volgens HA 318, met notatie: ‘voor de Heeren’. Worp, Ltk. 1730 noteert bij 1 januari 1695: Van de Ed. heeren Burgermeesteren 114