University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 24875
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Nacht en morgen, toneelspel
  2. Een Venetiaansch feest, ballet-divertissement (tweede bedrijf)
Revenue: 1027.450 (1027.45)
Notes:
    Buitengewone voorstelling, ten voordeele van den Heer C.J. Roobol, ter Herinnering zijner onafgebroken Veertigjarige Tooneeldienst aan den Amsterdamschen Schouwburg. Waarin de Beneficiant de rol van Lord Lilburne voor de laatste maal zal vervullen en de Heer W.L. M├Âllenbeek voor de tweede maal zal debuteren met de rol van Arthur Beaufort.