University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 23415
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De lasteraar, Tooneelspel
  2. pantalon zaakwaarnemer, of pierrot en arlequin drukkers, Nieuw, Groot, Toover-Ballet-Pantomime
Revenue: (0)
Notes:
    Verwacht eerstdaags ten voordeele van Mej. Caroline en Clementine Rousset:DE BRUID VAN VREELAND, of WIE IS DE BRUIDEGOM? Blijspel in vier Bedrijven naar het Hoogduitsch, voor het Nederlansch Tooneel bewerkt door C.J. ROOBOL. (In vele jaren niet vertoond) Gevolgd door SATANIELLA OF DE ZEGEPRAAL DER DEUGD, groot, Phantastisch Ballet-Pantomime, in Vier bedrijven of acht Tafereelen, gemonteerd door en mise en scene van J. ROUSSET, met geheel nieuwe decoratiƫn van den Heer PLAAT, machineriƫn van den Heer SLUYTER en costumes van den Heer DURIVOU, benevens geheel nieuwe muziek voor het 3e bedrijf, gecomponeerd door den Heer JOH. M. COENEN.