University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21585
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Epicharis en Nero, treurspel
  2. Eene nieuwe ouverture
  3. Eene Afscheids-groet
  4. De beschermgeest, groot nieuw ballet-pantomime
Notes: