University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21096
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Natuur en Pligt of de Zoon Regter over Zijnen Vader, tooneelspel
  2. De Helleveeg, nieuw groot ballet pantomime
Notes: