University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20995
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Natuur en Pligt, of de Zoon, Regter Over Zijnen Vader, tooneelspel
  2. Het Oproer te Napels, groot ballet pantomime
Notes: