University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20723
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het Hoogste Lot, blijspel
  2. Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers, blijspel
  3. In Twee Bedrijven, door de H. H. De Saint-Georges, Theophile Gautier en Coraly. Muzijk van Adolphe Adam. Versierd met nieuwe Decoratiƫn, Machineriƫn, enz. benevens geheel nieuwe Kostumen, vervaardigd door en onder opzigt van den Heer J. E. de Vries, Lid der Koninklijke Akademie van Beeldende Kusnten alhier en Decorateur aan dezen Schouwburg. Gemonteerd door den Heer J. Rousset, Eersten Danser aan dezen Schouwburg.
Notes: